Σας καλωσορίζουμε στην Ιστοσελίδα KRATISETO.

Η Ιστοσελίδα αποτελεί μια online πλατφόρμα μέσω της οποίας /προβάλλονται, διαφημίζονται και προωθούνται παροχές και υπηρεσίες συμβεβλημένων επιχειρήσεων. Μέσω της online πλατφόρμας, ο επισκέπτης της ιστοσελίδας μπορεί να προμηθευτεί τις ως άνω παροχές και υπηρεσίες πραγματοποιώντας δωρεάν ηλεκτρονικές κρατήσεις, υπό τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.
Βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους παρακάτω όρους, διότι η περαιτέρω χρήση και η περιήγησή σας στην Ιστοσελίδα συνεπάγεται η ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Πολιτική Απορρήτου) αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης της ιστοσελίδας kratiseto.gr

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Ιστοσελίδα KRATISETO.GR αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρίας Smart Start Ltd.
Οι παρακάτω όροι αφορούν τόσο τη χρήση της ιστοσελίδας KRATISETO.GR από απλό επισκέπτη όσο και από κάποιον εγγεγραμμένο χρήστη. Η χρήση της ιστοσελίδας μας και η εγγραφή σε αυτήν συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη με τους όρους χρήσεως και την πολιτική προστασίας απορρήτου και προσωπικών δεδομένων που ακολουθούμε.
Η παρούσα Πολιτική υπέχει θέση ενημέρωσης των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13-14 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ 679/2016 και η αποδοχή της συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά σας αυτήν.

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Μέσω της Ιστοσελίδας η εταιρία δεν αποκτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, συμμετέχει δε στη διαδικασία προώθησης των Ειδικών Προσφορών αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής.
Πραγματοποιώντας μία ηλεκτρονική κράτηση μέσω του KRATISETO.GR , δημιουργείται σχέση συμβολαίου (νομικά δεσμευτική) ανάμεσα στο χρήστη και το εστιατόριο στο οποίο έγινε η κράτηση. Από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της διαδικασίας ηλεκτρονικής κράτησης, το KRATISETO.GR ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα στον χρήστη και το κέντρο διασκέδασης, μεταφέροντας τα στοιχεία της κράτησης στο εστιατόριο. Κατά συνέπεια η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι των μελών / χρηστών της Ιστοσελίδας για τις πληροφορίες που περιέχονται στην Ιστοσελίδα ή την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από κέντρα διασκέδασης ή από ζημιές που τυχόν προκύψουν κατά την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (βλ. ΑΡΘΡΟ 8. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του παρόντος).
Οι υπηρεσίες της KRATISETO.GR διατίθενται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Για το λόγο αυτό, ο επισκέπτης / μέλος / χρήστης της Ιστοσελίδας δεν έχει δικαίωμα μεταπώλησης, απευθείας συνδέσμου, χρήσης, αντιγραφής, παρακολούθησης (π.χ. με προγράμματα spider, scrape), παρουσίασης, καταφόρτωσης (downloading) ή αναπαραγωγής οποιουδήποτε περιεχομένου ή πληροφορίας, λογισμικού, προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται στην Ιστοσελίδα KRATISETO.GR για οποιαδήποτε εμπορική ή ανταγωνιστική δραστηριότητα ή σκοπό.

3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και / ή των συμβεβλημένων επιχειρήσεων και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το KRATISETO.GR και τις υπηρεσίες του, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Εταιρίας και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην παρούσα Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
Για τους λόγους αυτούς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, καταφόρτωση (downloading), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της Ιστοσελίδα/Εφαρμογή με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου Δικαιούχου των ανωτέρω δικαιωμάτων.

4. Ευθύνη Χρήστη
Ο επισκέπτης / μέλος που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της KRATISETO.GR αποδέχεται ότι θα χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και τα χρηστά ήθη. Δηλαδή δεν θα τη χρησιμοποιεί για δημιουργία ή και μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι ψευδές, ανακριβές ή παραπλανητικό, παράνομο, βλαβερό, δυσφημιστικό, άσεμνο, απειλητικό ή εκβιαστικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου. Δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, υπονοεί ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με παιδική πορνογραφία, καταφέρεται εναντίον κοινωνικών μειονοτήτων, ομάδων πληθυσμού και φυλετικών χαρακτηριστικών. Δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας, περιέχει ιούς λογισμικού ή, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής. Δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Ο επισκέπτης ή μέλος που κάνει χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών της KRATISETO.GR αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην Εταιρία από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιου είδους χρήση από τις ενδεικτικά προαναφερόμενες, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα αυτόματης διαγραφής του μέλους χωρίς προειδοποίηση προχωρώντας σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές διατάξεις. Το κάθε μέλος ευθύνεται επίσης για τη διατήρηση της μυστικότητας του λογαριασμού του προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε κακόβουλη χρήση από τρίτους.

5. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων
Η Εταιρία αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Λεπτομέρειες αναφέρονται στη σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του KRATISETO.GR ,η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων Χρήσης.

6. Επικοινωνίες Ενημέρωσης & Newsletters
Το KRATISETO.GR διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών/μελών της Ιστοσελίδας για την αποστολή αυτόματων email που σχετίζονται άμεσα με τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας ( email δημιουργίας λογαριασμού, email επιβεβαίωσης / τροποποίησης / ακύρωσης κρατήσεων αλλά και email ενημερωτικού χαρακτήρα ( newsletters). Στην περίπτωση των email ενημερωτικού χαρακτήρα ο χρήστης/μέλος μπορεί να επιλέξει, αν και εφόσον επιθυμεί, να τα λαμβάνει ή όχι, έχει την επιλογή να επιλέξει να μην τα λαμβάνει και μπορεί να διαγραφεί από την υπηρεσία αυτή κάνοντας χρήση του σχετικού συνδέσμου διαγραφής που υπάρχει σε κάθε email ενημερωτικού χαρακτήρα που αποστέλλεται.
Το KRATISETO.GR επίσης διατηρεί αρχείο με τους τηλεφωνικούς αριθμούς που έχουν δηλώσει οι χρήστες της Ιστοσελίδας και οι καλούντες του τηλεφωνικού της κέντρου, για την αποστολή SMS ή μηνυμάτων ηλεκτρονικών εφαρμογών επικοινωνίας όπως Viber και Whatsapp. Τέτοια μηνύματα αφορούν άμεσα τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας όπως κωδικός επιβεβαίωσης κινητού τηλεφώνου αλλά και σημαντικές επικοινωνίες σχετικά με τις κρατήσεις του χρήστη. Επιπρόσθετα, μπορεί να αποσταλούν και μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα είτε σχετικά με τις υπηρεσίες του KRATISETO.GR είτε για λογαριασμό τρίτων (π.χ. συνεργαζόμενα εστιατόρια). Στην περίπτωση των μηνυμάτων ενημερωτικού χαρακτήρα ο χρήστης/μέλος μπορεί να επιλέξει αν και εφόσον επιθυμεί να τα λαμβάνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγγραφής του, εντός της διαχείρισης του προφίλ του στην Ιστοσελίδα ή στέλνοντας ένα email στο [email protected].
Στην περίπτωση που ένας χρήστης δεν θέλει να λαμβάνει κανένα απολύτως email ή άλλου είδους επικοινωνία από την e-table, θα πρέπει να ζητήσει την διαγραφή του από την υπηρεσία στέλνοντας σχετικό αίτημα στο [email protected].

7. Εννοιες, Ορισμοι, Διαδικασια και Οροι Παροχης Υπηρεσιων
Σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και τη διαδικασία των ηλεκτρονικών κρατήσεων ισχύουν τα παρακάτω:
Ειδική Προσφορά: Η προσφορά, παροχών και υπηρεσιών ενός κέντρου διασκέδασης στα μέλη της Ιστοσελίδας σε εκπτωτικές ή προνομιακές τιμές. Η Ειδική Προσφορά ορίζεται ως το επί τοις εκατό (%) ποσοστό έκπτωσης επί των τιμών του καταλόγου του εστιατορίου και εφαρμόζεται στο σύνολο του λογαριασμού κατά την πληρωμή των σχετικών παροχών ή υπηρεσιών από τα άτομα της κράτησης, βάσει των όρων και των προϋποθέσεων της κράτησης. Οι Ειδικές Προσφορές εναλλάσσονται σε τακτά χρονικά διαστήματα στην Ιστοσελίδα. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποιασδήποτε αλλαγής, παράτασης ή επιμήκυνσης της προβλεπόμενης διάρκειας ή των όρων για οποιαδήποτε Ειδική Προσφορά προβάλει στην Ιστοσελίδα. Στην περίπτωση που στις λεπτομέρειες κάποιας Ειδικής Προσφοράς υπάρχουν επιπλέον ειδικοί όροι και προϋποθέσεις τότε οι όροι αυτοί υπερισχύουν έναντι των γενικών όρων χρήσης του παρόντος. Ελάχιστη Κατανάλωση: Η ελάχιστη χρηματική αξία των προϊόντων/υπηρεσιών ανά άτομο (χωρίς έκπτωση) που καλούνται να καταναλώσουν τα άτομα μιας κράτησης σε συμβεβλημένη επιχείρηση προκειμένου να μπορούν να εξασκήσουν το δικαίωμα της έκπτωσης στην περίπτωση που η κράτηση συνοδεύεται από κάποια Ειδική Προσφορά. Η Ελάχιστη Κατανάλωση ορίζεται διαφορετικά ανά Συμβεβλημένη Επιχείρηση και αναγράφεται στου ειδικούς όρους της κάθε κράτησης.
Ηλεκτρονική Κράτηση (online): Η επιτυχημένη ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας κράτησης στην Ιστοσελίδα από έναν χρήστη, η οποία συνεπάγεται με την πραγματοποίηση κράτησης ενός ή περισσότερων τραπεζιών στο κέντρο διασκέδασης της επιλογής του χρήστη και η οποία είτε συνοδεύεται από κάποια Ειδική Προσφορά είτε όχι. Η online κράτηση ενός τραπεζιού σε κάποιο από κέντρα διασκέδασης συνοδεύεται από άμεση πληρωμή της κράτησης με PayPal.
Μέλος: Ο επισκέπτης της Ιστοσελίδας ο οποίος προκειμένου να κάνει χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να επωφεληθεί των Ειδικών Προσφορών, εγγράφεται στην Ιστοσελίδα δημιουργώντας τον προσωπικό του λογαριασμό, μέσω του οποίου έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις ηλεκτρονικές κρατήσεις που επιθυμεί. Με την εγγραφή του ο επισκέπτης γίνεται μέλος του KRATISETO.GR και δεσμεύεται με τους όρους του παρόντος. Ως μέλη της Ιστοσελίδας μπορούν να εγγραφούν μόνο ενήλικοι (άνω των 18 ετών).
Ο/Η Δικαιούχος Κράτησης: Ο οποίος καθορίζεται από τον χρήστη κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κράτησης με παροχή του ονοματεπώνυμού του. Ο Δικαιούχος δύναται να είναι και ο ίδιος ο χρήστης, εφόσον ο τελευταίος δηλώσει το δικό του ονοματεπώνυμο ως ονοματεπώνυμο Δικαιούχου. Ο Δικαιούχος απευθύνεται στο κέντρο διασκέδασης προκειμένου να λάβει τις προβλεπόμενες παροχές και υπηρεσίες βάσει των όρων και προϋποθέσεων της κράτησης.
Όροι Κράτησης αφορούν Ώρα /Αριθμός ατόμων/ Ημερομηνία: Κάθε κράτηση αφορά συγκεκριμένη ημερομηνία, ώρα και αριθμό ατόμων για την οποία έγινε η κράτηση βάση της πολιτικής της κάθε συμβεβλημένης επιχείρησης που ανήκει στο KRATISETO.GR
Τροποποίηση κράτησης: Ο κάθε χρήστης έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τα στοιχεία του μετά την κράτηση, όπως Ονοματεπώνυμο, Αριθμός ατόμων ή Ημερομηνία σε συνεννόηση πάντα με την επιχείρηση στην οποία έγινε η κράτηση.
Αργοπορημένη προσέλευση: Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση στην οποία πραγματοποιήθηκε η κράτηση έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσίας που αντιστοιχεί στην κράτηση.
Διαφορετικός αριθμός ατόμων: Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση στην οποία πραγματοποιήθηκε η κράτηση έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσίας που αντιστοιχεί στην κράτηση για τα επιπλέον άτομα.